Doradztwo podatkowe

 

Przepisy prawa gospodarczego, finansowego, podatkowe i o rachunkowości bywają skomplikowane, niespójne, a co najgorsze, ulegają ciągłym zmianom. Dlatego tak ważne jest korzystanie z doradztwa podatkowego. Nasi pracownicy mają stały dostęp do najnowszych wersji przepisów prawa. Swoim klientom oferujemy również wgląd do wszystkich aktualnych zagadnień  z zakresu podatków, rachunkowości i finansów. Nasze biuro podatkowe w Krakowie jest zawsze na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie.

Kancelaria Księgowa Skarła specjalizuje się w udzielaniu wyjaśnień i porad podatkowych. Oferujemy pomoc w redagowaniu pism oraz korespondencji pomiędzy naszymi klientami a organem kontroli skarbowej lub podatkowej. Celem doradztwa podatkowego jest przede wszystkim ograniczenie do minimum ryzyka finansowego obsługiwanych przez nas firm oraz optymalizacja podatkowa. Da się to osiągnąć jedynie poprzez ciągły nadzór spraw podatkowych i doradztwo podatkowe.

Usługi z zakresu doradztwa podatkowego obejmują przede wszystkim:

  • udzielanie opinii i wyjaśnień przepisów podatkowych,
  • doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), PIT i CIT,
  • doradztwo w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • porady w zakresie optymalizacji podatkowej,
  • audyt podatkowy,
  • reprezentowanie klienta w postępowaniach przed organami podatkowymi.
Reprezentowanie klienta w postępowaniach przed organami podatkowymi
Audyt podatkowy
Porady w zakresie optymalizacji podatkowej
Doradztwo w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
Doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), PIT i CIT
Udzielanie opinii i wyjaśnień przepisów podatkowych