doradztwo podatkowe

Przepisy prawa gospodarczego, finansowego, podatkowe i o rachunkowości bywają skomplikowane, niespójne, a na domiar złego – ulegają ciągłym zmianom.

Kancelaria Księgowa Skarła specjalizuje się w udzielaniu wyjaśnień i porad podatkowych, dbając o stały dostęp swoich klientów do aktualnych informacji.

Usługi z zakresu doradztwa podatkowego obejmują:

  • udzielanie opinii i wyjaśnień przepisów podatkowych,
  • doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), PIT i CIT,
  • doradztwo w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • porady w zakresie optymalizacji podatkowej,
  • audyt podatkowy,
  • reprezentowanie klienta w postępowaniach przed organami podatkowymi.
Reprezentowanie klienta w postępowaniach przed organami podatkowymi
Audyt podatkowy
Porady w zakresie optymalizacji podatkowej
Doradztwo w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
Doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), PIT i CIT
Udzielanie opinii i wyjaśnień przepisów podatkowych