usługi kadrowo-płacowe

Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa w sposób oczywisty łączy się z jego obsługą kadrowo-płacową.

Kancelaria Księgowa Skarła kieruje swoją ofertę do przedsiębiorców, chcących racjonalnie, terminowo i z należytą starannością zarządzać swoimi kadrami i płacami.

Dodatkowo na życzenie klienta prowadzenie teczek akt osobowych pracowników.

Sporządzanie deklaracji ZUS

Przygotowywanie treści umów o pracę oraz aneksów
Sporządzanie i zarządzanie kartami przychodów pracowników
PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40
Obliczanie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zatrudnionych pracowników
Prowadzenie rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych
Sporządzanie i zarządzanie umowami o dzieło i innymi umowami cywilnoprawnymi
sporządzanie i zarządzanie listami płac