Usługi kadrowo-płacowe

 

Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa w sposób oczywisty łączy się z jego obsługą kadrowo-płacową. Usługi związane z kadrami i płacami to jedne z najważniejszych działań w firmie. Przypadkowa pomyłka w dokumentach lub drobna nieprawidłowość może nieść za sobą nieprzyjemne konsekwencje. Dlatego tak ważne jest, by sprawy związane z dokumentacją pracowników były prowadzone wzorowo.

Usługi kadrowo płacowe są korzystną opcją dla firm, które zatrudniają wielu pracowników oraz korzystają z usług podwykonawców. Warto rozważyć skorzystanie z tej opcji w przypadku zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych lub współpracy z właścicielami działalności gospodarczych o niestandardowym profilu.

Kancelaria Księgowa Skarła kieruje swoją ofertę do przedsiębiorców, chcących racjonalnie, terminowo i z należytą starannością zarządzać swoimi kadrami i płacami. Oferujemy rzetelne i profesjonalne usługi kadrowo-płacowe w Krakowie! Na życzenie klienta zajmujemy się również prowadzeniem teczek akt osobowych pracowników.

 

Sporządzanie deklaracji ZUS

Przygotowywanie treści umów o pracę oraz aneksów
Sporządzanie i zarządzanie kartami przychodów pracowników
PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40
Obliczanie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zatrudnionych pracowników
Prowadzenie rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych
Sporządzanie i zarządzanie umowami o dzieło i innymi umowami cywilnoprawnymi

sporządzanie i zarządzanie listami płac