usługi księgowe

Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób nierozerwalny wiąże się z koniecznością rozliczania swoich zobowiązań względem Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kancelaria Księgowa Skarła oferuje kompleksowe rozwiązania, zwalniające z obowiązku realizacji uciążliwych i czasochłonnych procedur księgowo-podatkowych.

Z naszych usług księgowych korzystają między innymi następujące podmioty:

 • małe i średnie firmy,
 • osoby fizyczne,
 • spółki cywilne,
 • spółki osobowe,
 • spółki kapitałowe,
 • osoby prawne,
 • fundacje i stowarzyszenia.

Sporządzanie i wysyłanie JPK (jednolitych plików kontrolnych).

Obsługa ewidencji wyposażenia obejmuje:
 • zakładanie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • weryfikowanie zgodności zapisów w ewidencji wyposażenia ze stanem faktycznym.
Obsługa ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje:
 • zakładanie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • weryfikowanie zgodności zapisów w ewidencji środków trwałych ze stanem faktycznym.
Obsługa ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT) obejmuje:
 • prowadzenie ewidencji zakupów towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE).
Obsługa Ewidencji Przychodów obejmuje:
 • prowadzenie Ewidencji Przychodów,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie wykazu środków trwałych,
 • sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych,
 • ustalanie wysokości zaliczek na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • reprezentowanie klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym.
Obsługa Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów obejmuje:
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych,
 • ustalanie wysokości zaliczek na poczet podatku dochodowego,
 • reprezentowanie klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym.
Obsługa Ksiąg Handlowych obejmuje:
 • zakładanie Ksiąg Handlowych,
 • prowadzenie Ksiąg Handlowych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • zakładanie i aktualizowanie ewidencji środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych - PIT i CIT,
 • sporządzenie sprawozdań finansowych,
 • reprezentowanie klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym.