certyfikaty

Anna Skarła - Certyfikat Księgowy
Wydany przez Ministerstwo Finansów
Anna Skarła - Certyfikat Księgowy<br/>

Wydany przez Ministerstwo Finansów
Danuta Skarła - Zaświadczenie
Wydane przez Stowarzyszenie Syndyków
Danuta Skarła - Zaświadczenie <br/>
Wydane przez Stowarzyszenie Syndyków
Anna Skarła - Zaświadczenie
Wydany przez Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr
Anna Skarła - Zaświadczenie<br/>
Wydany przez Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr
Anna Skarła - Zaświadczenie
Wydane przez Stowarzyszenie Księgowych
Anna Skarła - Zaświadczenie<br/>
Wydane przez Stowarzyszenie Księgowych
Danuta Skarła - Świadectwo Kwalifikacyjne
Wydany przez Ministerstwo Finansów
Danuta Skarła - Świadectwo Kwalifikacyjne<br/>

Wydany przez Ministerstwo Finansów